Krumhorn, blåseinstrument med dobbelt rørblad, sylindrisk boring, sju fingerhull og J-formet kropp, vanlig i Europa fra 1400- til 1600-tallet. Ble på samme måte som blokkfløyten laget i ulike størrelser, fra sopranino til bass, som kunne settes sammen i flerstemmige ensembler.