Sjallstykke, nederste og utvidede del av et blåseinstrument, oftest trakt-, klokke- eller pæreformet, viktig for lydutstrålingen.