Clarino, i barokken navn på det høyeste trompetregister (8.–16. overtone), også navn på selve instrumentet (vanlig trompet i D med særskilt munnstykke); betegner dessuten trompetstemme i orgel.