Mekanisme anvendt på messingblåseinstrumenter for å forandre rørets lengde ved hjelp av fingerbevegelse (trykk). Det vanligste er forlengelsesventiler. De to vanligste typene, pumpe- og dreieventil, fungerer slik at når en ventil trykkes ned, forlenges luftresonatoren med en rørbøyle, derved senkes naturtonerekken. Første ventil senker denne ett trinn, annen ½ trinn og tredje 1½ trinn. Gjennom kombinasjon av de tre ventilene kan man spille kromatisk. På orgelet har ventilene som funksjon å åpne og stenge for luften fra belgene.