Bygel, på messingblåseinstrumenter et ekstra rørstykke som forlenger den svingende luftsøylen og derved senker instrumentets grunnstemning. Før ventilsystemet var oppfunnet, bruktes løse bygler, senere en fast bestanddel av instrumentet.