Blad

Blader er organer som er spesialiserte for fotosyntese hos karplanter. Bladets viktigste oppgave er å lage de stoffene som skal bygge opp planten. Dette skjer ved hjelp av fotosyntese.Andre organismer med fotosyntese, som enkelte bakterier, alger og en del moser, mangler ekte blad.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 53 artikler: