Blader er organer som er spesialiserte for fotosyntese hos karplanter. Bladets viktigste oppgave er å lage de stoffene som skal bygge opp planten. Dette skjer ved hjelp av fotosyntese.Andre organismer med fotosyntese, som enkelte bakterier, alger og en del moser, mangler ekte blad.. Hele artikkelen