Svøp, betegnelse for en eller flere kretser av høyblad under en enslig blomst eller blomsterstand. Hos skjermplantefamilien blir bladkretsene under den sammensatte skjermen kalt storsvøp, og bladkretsene under de enkelte delskjermene kalt småsvøp.