Slyngtråd, trådformet organ hos mange klatrende planter. Den er følsom for gjenstander som den kommer i berøring med, og snor seg om dem. Hos vinranken er det stengelskudd som danner slyngtråden, men ellers er den i de fleste tilfeller dannet av blad eller deler av blad, slik som hos erter og vikker.