Dekkskjell, skjell-lignende blad som forekommer hos bartrærnes kongler; særlig tydelig hos douglasgran og mange edelgraner. Også brukt som betegnelse for de små blad som støtter blomstene hos starrfamilien, f.eks. starr og sivaks.