Et fliket blad er innskåret omtrent halvveis til midten eller grunnen, som hos storkenebb og løvetann. Se blad.