Bladleie, den stilling bladet inntar i knoppen. Bladene kan ligge foldet, sammenbrettet, innrullet, sammenkrøllet osv.