Bladarealindeks, arealet av alle blad (ensidig) i forhold til arealet av bakken under plantene. Bladarealindeksen varierer mellom vegetasjonstyper fra ca. 1–10. Indeksen angir forhold som har betydning for absorpsjon av lys, fotosyntese og transpirasjon. Inngår i klimamodeller for studier av atmosfære og økosystem i forskjellige biomer.