Dekkblad, høyblad som sitter ved blomsterstilkens basis.