Fyllodium, bladlignende assimilasjonsorgan som især finnes hos tørkeplanter (xerofytter). Det er bladstilken som fungerer som blad, mens selve bladplaten er redusert. Et godt eksempel er de australske akasieartene.