Bladmosaikk, den plasseringen bladene inntar i bladrosettene hos mange urter og på kvistene hos trær og busker, f.eks. hos alm og lønn. Bladene stiller seg enten i forskjellig høyde, eller med de mindre bladene plassert slik mellom de større og i forhold til hverandre at alle kan bli belyst på samme måte. Se også blad (Bladstilling).