Lavblad, sterkt reduserte, skjellaktige og oftest bleke blad som finnes nederst på stengler og på jordstengler. Også knoppskjell og løkskjell regnes som lavblad. De første beskytter det nye skuddet så lenge det er i knopp, mens løkskjellene også fungerer som lagringsorganer.