Amfigastrier, bukblad, små eiendommelige bladdannelser på undersiden av skuddene hos en del levermoser.