Fyllokladium, grønn kvist som er blitt mer eller mindre bred og som tjener som assimilasjonsorgan («blad»), f.eks. hos julekaktus.