Ytterbeger, en krans av blad utenom det egentlige beger, som dannes av biblad ved grunnen av begerbladene. Begeret ser enten dobbelt ut (f.eks. kattost) eller så er begerbladenes antall dobbelt så stort som kronbladenes (f.eks. rosefamilien).