Samferdsel er ferdsel eller trafikk mellom steder. Ordet brukes også om aktiviteten til de næringene som driver med yrkesmessig person- eller godstransport. De viktigste delene av samferdselen er landtransport (tog-, ferge-, hurtigbåt og veitransport), sjøtransport (utenriks- og kystfart, med mer) og lufttransport. En del av transporten utføres med rutebaserte tilbud (kollektivtransport) – særlig tog-, buss-, båt- og flyruter. Hele artikkelen