Samferdsel

Samferdsel, betegnelse på de næringer som driver med ervervsmessig transport av personer eller gods. De viktigste deler av samferdselen er landtransport – jernbane og veitransport, sjøtransport – utenriks- og kystfart m.v. og lufttransport. En del av transporten utføres av rutegående selskaper – særlig jernbane, buss, kystruter og innenlandske flyruter, og en del er ikke-rutegående – lastebil, drosjer, utenriks sjøfart, fraktfartøyer og charterflyreiser. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Samferdsel

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 4 kategorier:

  1. Broer
  2. Tunneler
  3. Vei
  4. Veitrafikk

Inneholder 22 artikler: