Samferdsel

Samferdsel er ferdsel eller trafikk mellom steder. Ordet brukes også som betegnelse på aktiviteten til de næringene som driver med næringsmessig transport av personer eller gods. De viktigste delene av samferdselen er landtransport (tog- og veitransport), sjøtransport (utenriks- og kystfart, med videre) og lufttransport. En del av transporten utføres med rutebaserte tilbud (kollektivtransport) – særlig tog-, buss-, båt- og flyruter. Hele artikkelen