Biltilsynet, tidligere offentlig organ i Statens vegvesen (eldre navn var Statens bilsakkyndige), var underlagt vegsjefen i de enkelte fylker. Statens Bilsakkyndige oppstod fordi myndighetene etter 1. verdenskrig innså behovet for å styrke bilkontroll og førerkvalitet, og for å bistå Politiet i etterforskning av bilulykker. Etaten ble senere omdøpt til Biltilsynet. I 1995 ble denne etaten ytterligere endret og fikk navnet Trafikkstasjon.