Tunneler

Tunnel er en underjordisk transportvei bygd tilnærmet horisontal. Tunneler bygges for transportformål (veier, tunnelbaner, jernbaner, kanaler), for transport av vann (kraftverk, vannforsynings- og avløpsanlegg), for transport av olje og gass og i tilknytning til lagre, fabrikker, forsvarsanlegg og diverse andre formål. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Yngve Jarslett

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 2 kategorier:

  1. Tunneler i Norge
  2. Tunneler utenfor Norge

Inneholder 1 artikler: