trafikkulykker

Artikkelstart

Trafikkulykker, død eller skade på trafikant eller kjøretøy som følge av kollisjon eller annet uhell under veitrafikk. I tillegg til å påføre det enkelte menneske sorg og lidelse, utgjør trafikkulykkene et stort samfunnsøkonomisk problem som følge av et høyt antall sykehusinnleggelser og sykedager. I tillegg kommer realøkonomiske tap i form av attføringstiltak, trygdeordninger, reparasjonskostnader og tapt arbeidskraft.

Norge. Sammenlignet med andre industriland har Norge et lavt antall drepte og skadede i veitrafikken. Dette gjelder både målt i forhold til antall innbyggere og i forhold til antall registrerte kjøretøy. Beregninger viser at trafikkulykkene koster samfunnet rundt 20 mrd. kroner hvert år.

I 1960-årene økte trafikkulykkene i takt med veksten i bilparken og veitrafikken. Denne utviklingen kulminerte i 1970 med 560 drepte personer i trafikken. I 1970-årene ble denne sammenhengen mellom trafikkutvikling og trafikkulykker brutt, men i årene 1981–86 var det igjen en økning i det årlige antallet skadede og drepte i veitrafikkulykker.

I årene fra 1987 og fremover har det vært en stadig nedgang i antallet drepte i trafikken per år, mens antallet skadede personer har ligget mer stabilt (ca. 11 000–12 100 per år. I 2015 ble 123 personer drept i trafikken og 674 hardt skadet. De fleste drepte er bilførere eller passasjerer i bil (180 til sammen i 2004), dernest fotgjengere og motorsyklister.

Se også trafikksikkerhet og trafikkskader.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg