Norsk veg- og vegtrafikkplan (NVVP)

Norsk veg- og vegtrafikkplan var en langtidsplan for vei- og veitrafikksektoren som ble revidert hvert fjerde år av Stortinget samtidig med øvrige rammeplaner for samferdselssektoren, blant annet Norsk Jernbaneplan og Norsk Luftfartsplan. NVVP ble i 2002, sammen med de andre sektorplanene, erstattet av Nasjonal transportplan.

Faktaboks

Også kjent som

NVVP, langtidsplan for vei- og veitrafikksektoren

NVVP fastla samferdselspolitiske mål samt strategier, rammer og tiltak for veitrafikken. Planen behandlet også planleggingsprosesser, samordning mellom samferdselsmidlene, satsing på kollektivtransport, fremkommelighet for gående og syklende, trafikksikkerhetstiltak og miljøspørsmål. Investeringsprogrammet ble lagt opp for planperioden på fire år, og med langtidsperspektiv for ti år. Stamveistrekningene ble fordelt strekningsvis og var underlagt statlig styring, øvrige riksveistrekninger og tilskudd ble fordelt fylkesvis med stort rom for fylkespolitisk prioritering. Planen ble utarbeidet gjennom en omfattende prosess der fylkesveikontorene samarbeidet med kommuner og næringsliv. Etter politisk behandling på fylkesnivå, utarbeidet Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet et planforslag som ble sluttbehandlet av Stortinget. Den første veiplanen (Norsk Vegplan) var for perioden 1964 til 1969.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg