OFV, norsk organisasjon, opprettet 1948. Arbeider for at næringslivet, det offentlige og privatpersoner skal få avviklet sin veitransport på en mest mulig rasjonell, effektiv, trafikksikker og miljøvennlig måte på et optimalt tilpasset veinett. Driver opplysningsvirksomhet og opinionspåvirkning. Utarbeider statistikk og faktagrunnlag om bil og veitrafikk, bl.a. den årlige Bil- og Veistatistikk. Administrasjon i Oslo. 107 medlemmer (2005), bl.a. næringslivets, veibrukernes og veibyggernes organisasjoner samt kommuner og offentlige etater. Medlem av International Road Federation.