Passasjerkilometer, mål for det transportarbeid som utføres når én passasjer transporteres én kilometer.