Bomring, system av stasjoner for innkreving av avgift som dekker alle innfartsveier til et område (f.eks. en by). Vanligvis er det mulig å ha abonnement som gjør at man kan passere kontrollstasjonene uten å stoppe. Se bompenger.