Broer

Bro, bru, byggverk som lager vei over fysiske hindringer, særlig over elver eller sund og gjennom veikryss. Hva som betraktes som en bro i forvaltningsmessig forstand varierer fra land til land. I Norge regner Statens vegvesen alle konstruksjoner med spenn over 2,5 m som broer, totalt er det ca. 18 000 broer i Norge som forvaltes av Vegvesenet.I terminologien for broer skjelner man mellom underbygning og overbygning. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Broer

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 166 artikler: