Nasjonal transportplan 2022–2033
Den nyeste Nasjonal transportplan (NTP) ble lagt fram 19. mars 2021.

Nasjonal transportplan (NTP) er en stortingsmelding som presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke målsettinger og prinsipper regjeringen legger til grunn for den.

Faktaboks

Også kjent som
NTP

NTP redegjør for strategien knyttet til utviklingen av det samlede systemet for vei-, jernbane-, luft- og sjøtransport. Planen omhandler både drift, vedlikehold og investeringer. En viktig målsetting med planen er å vurdere utviklingen av infrastruktur for alle de fire transportformene – jernbane, vei, sjø og luftfart – mer i sammenheng med hverandre enn det som tidligere har vært gjort.

Planen lages for en tolvårsperiode, men med hovedvekt på de første seks årene. Planen revideres hvert fjerde år. Gjeldende plan er for perioden 2022 til 2033 og ble lagt fram i 2021.

NTP erstatter de tidligere sektorvise langtidsplanene for sjø- vei-, luftfart- og jernbanesektoren, og utarbeides av Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Første NTP ble lagt fram i september 2000. Fram til 2021 er det framlagt i alt seks planer, se tabellen.

Planperiode Lagt fram Planramme
2002–2011 29. september 2000 165 mrd. kr
2006–2015 12. mars 2004 215 mrd. kr
2010–2019 13.mars 2009 322 mrd. kr
2014–2023 12.april 2013 508 mrd. kr
2018–2029 5. april 2017 929 mrd. kr
2022–2033 19. mars 2021 1 200 mrd. kr

NTP 2022–2033

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor la 19. mars 2021 frem forslag til NTP for 2022 til 2033, på bakgrunn av retningslinjer og økonomiske rammer fra Samferdselsdepartementet. Regjeringen vil bruke 1 200 mrd. kr, fordelt med 1 076 mrd. kr i statlige midler og 123 mrd. kr i bompenger.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (4)

skrev Janne Horn Erath

Har NTP noe formål mht. ivaretagelse av miljø? Hvilke føringer ligger i så fall til grunn for slike formål?

svarte Gisle Solvoll

Det står mye om transport og miljø i planen, og hvordan Norge skal nå sine forpliktelser på miljøområdet. Det er regjeringens politikk på området som legges til grunn.

skrev Janne Horn Erath

Er det vanlig at NTP oppdateres ved regjeringsskifter?

svarte Gisle Solvoll

Oppdateringen er uavhengig av regjeringsskifter.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg