Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan, plan som erstatter de tidligere langtidsplanene for sjø- vei-, luftfart- og jernbanesektoren, utarbeides av Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet. Nasjonal transportplan 2002–2011 ble behandlet av Stortinget våren 2001. Hovedvekten på planen er for de fire første årene, og med bakgrunn i planen har Jernbaneverket, Kystverket, Luftfartsverket og Statens vegvesen utarbeidet handlingsprogram for de fire første årene av planperioden. Handlingsprogrammene ble behandlet fylkespolitisk våren 2001, og legges til grunn ved de årlige budsjettforslagene. NTP skal revideres hvert fjerde år.

Faktaboks

også kjent som:
NTP

NTP 2010-2019:

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor la 17. januar 2008 frem forslag til NTP for 2010-2019, på bakgrunn av retningslinjer og økonomiske rammer fra Samferdselsdepartementet.

Regjeringen la 13. mars 2009 frem sitt forslag til NTP for 2010-2019. Regjeringen vil bruke 321,9 milliarder kroner over statsbudsjettet til samferdsel, som er en økning på 45% i forhold til forrige transportplan. 40 store veiprosjekter varsles i første fire årene; spesielt en kraftig opprustning av E6, E16 og Kyststamveien fra Stavanger til Trondheim.

Det foreslås 230 kilometer ny firefeltsvei og gul midtstripe på 350 kilometer riksvei. Videre foreslås 500 kilometer gang- og sykkelveier langs statlige veier og 750 kilometer nytt midtrekkverk og brede midtfelt.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg