Den nyeste Nasjonal transportplan (NTP) ble lagt fram 19. mars 2021.

Artikkelstart

Nasjonal transportplan (NTP) er en stortingsmelding som presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke målsettinger og prinsipper regjeringen legger til grunn for den.

Faktaboks

Også kjent som
NTP

NTP redegjør for strategien knyttet til utviklingen av det samlede systemet for vei-, jernbane-, luft- og sjøtransport. Planen omhandler både drift, vedlikehold og investeringer. En viktig målsetting med planen er å vurdere utviklingen av infrastruktur for alle fire transportformene jernbane, vei, sjø og luftfart mer i sammenheng enn det som tidligere har vært gjort.

Planen lages for en tolvårsperiode, men med hovedvekt på de første seks årene. Planen revideres hvert fjerde år. Gjeldende plan er for perioden 2018 til 2029 og ble lagt fram i 2017. Det pågår et utredningsarbeid for perioden 2022 til 2033. Planen legges fram i løpet av 2021.

NTP erstatter de tidligere sektorvise langtidsplanene for sjø- vei-, luftfart- og jernbanesektoren, og utarbeides av Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Første NTP ble lagt fram i september 2000. Fram til 2020 er det framlagt i alt fem planer, se tabellen.

Planperiode Lagt fram Planramme
2002–2011 29. september 2000 165 mrd. kr
2006–2015 12. mars 2004 215 mrd. kr
2010–2019 13.mars 2009 322 mrd. kr
2014–2023 12.april 2013 508 mrd. kr
2018–2029 5. april 2017 929 mrd. kr

NTP 2018–2029

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor la 5. april 2017 frem forslag til NTP for 2018 til 2029, på bakgrunn av retningslinjer og økonomiske rammer fra Samferdselsdepartementet. Regjeringen vil bruke 929 milliarder kroner over statsbudsjettet til samferdsel, som er en økning på 83 prosent i forhold til forrige transportplan.

Store investeringsprosjekter som planlegges gjennomført er blant annet følgende:

Jernbane

Utbygging av InterCity-strekningene mot Skien, Lillehammer og Halden, ny jernbanetunnel mellom Oslo S og Lysaker, ny jernbane Stanghelle-Arna, Ringeriksbanen, elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, samt tiltak forbedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur i storbyområdene og tiltak for styrking av godstransport med jernbane.

Vei

E18 Rødtvet-Vinterbro, Lysaker-Strand, Strand-Slependen og Gartnerløkka-Kolsdalen, E39 Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Riksvei 555 Sotrasambandet, E16 Skaret-Hønefoss, E10/Riksvei 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt, E6 Megården-Mørsvikbotn og ny vei til Bodø lufthavn.

Sjø

Bygging av Stad skipstunnel, Borg havn, Andenes fiskerihavn, Værøy fiskerihavn og havne- og farledsprosjektet Longyearbyen. Det er også satt av midler til investeringer i navigasjonsinfrastrukturen og til å lukke vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer og kaier.

Luftfart

Avinor planlegger utbygging av terminal 2 på Oslo lufthavn Gardermoen, flere flyoppstillingsplasser på Bergen lufthavn, utvidelse av terminalen på Stavanger og Trondheim lufthavn, Værnes, ny terminal på Tromsø lufthavn, Langnes, rullebaneforlengelse ved Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen, flytting av Bodø lufthavn og bygging av ny lufthavn i Mo i Rana.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg