trafikksikkerhet

Artikkelstart

Trafikksikkerhet er en tilstand som er oppnådd når trafikantene føler seg trygge og risikoen for skader og dødsfall i veitrafikken ikke er større enn det risikonivå som må godtas dersom det sammenlignes med noenlunde tilsvarende situasjoner i samfunnslivet ellers. I hvilken grad trafikksikkerhet er oppnådd i et samfunn, avhenger med andre ord av hva samfunnet tolererer av trafikkulykker og utrygghet i trafikken.

I land med motorisert veitrafikk av noe omfang er den statistiske døds- og personskaderisiko i trafikken i gjennomsnitt på nivå med de aller farligste arbeidsplasser som skipsfart, offshore og bergverk. Blant annet barn har per time i trafikken en dødsrisiko som er cirka 10 ganger høyere enn den risiko en industriarbeider i gjennomsnitt har per time i sitt arbeidsmiljø.

I Norge omfatter arbeidet med økt trafikksikkerhet ulike virkemidler som for eksempel tiltak i det fysiske miljø, informasjon, skatte- og avgiftspolitikk og kjøretøytekniske tiltak. Skal det enkelte tiltak få ønsket effekt, må det samordnes med andre til et enhetlig og integrert program. For eksempel må fysiske tiltak i veinettet følges opp med justeringer i regelverket, informasjon, føreropplæring, kontrollvirksomhet, håndheving og straffenivå.

Samferdselsdepartementet har hovedansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet. Det faglige arbeidet utføres i Vegdirektoratet. Justisdepartementet er ansvarlig for politikontroll og Kunnskapsdepartementet for trafikkopplæring i skolen og kjørelærerutdanning. Den praktiske gjennomføring av trafikksikkerhetsarbeidet skjer for en stor del gjennom fylkeskommunene, veisjefene og kommunene.

Ved Transportøkonomisk institutt har det siden 1971 eksistert en egen forskningsavdeling for trafikksikkerhetsforskning. Forskningsresultater publiseres fortløpende i Trafikksikkerhetshåndboken, et oppslagsverk som beskriver virkningen av en rekke trafikksikkerhetstiltak.

En vesentlig del av det frivillige arbeidet skjer gjennom Trygg Trafikk eller dens medlemsorganisasjoner. Bil- og sykkelorganisasjonene gjør en betydelig innsats.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg