Faktaboks

Økokrim

Den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet

Forretningsadresse
Oslo
Daglig leder
Pål Lønseth

Økokrim er et riksdekkende etterforskings- og påtaleorgan for brudd på straffebestemmelser om økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Enheten er både et særorgan i politiet, som budsjettmessig og administrativt er underlagt Politidirektoratet, og et statsadvokatembete med nasjonal myndighet. Når det kommer til straffesaksbehandlingen, er enheten underlagt Riksadvokaten.

Økokrim ble etablert i 1989, har om lag 200 ansatte og kontorsted i Oslo. Siden 2020 er Pål Kulø Lønseth sjef for Økokrim.

Oppgaver

Innenfor sitt ansvarsområde skal Økokrim avdekke, etterforske, påtale og føre egne saker for retten. I tillegg gir enheten bistand og bidrar med kompetansedeling til både politidistriktene og andre nasjonale og utenlandske myndigheter.

Arbeidet med økonomisk kriminalitet omfatter saksområder som arbeidslivskriminalitet, bedrageri, hvitvasking, konkurskriminalitet, korrupsjon, regnskapskriminalitet og verdipapirkriminalitet. Økokrim har nasjonalt ansvar for å koordinere politiets innsats mot arbeidslivskriminalitet (a-krim).

Arbeidet med miljøkriminalitet omfatter saksområder som arbeidsmiljø, akvakultur, dyrevelferd, fiskeri, forurensing, kunst og kulturminner samt natur og fauna.

I Økokrim ligger Enhet for finansiell etterretning (EFE), som er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU). EFEs oppgaver er knyttet til EUs hvitvaskingsdirektiv, som skal hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Enheten mottar rapporter om mistenkelige transaksjoner fra virksomheter som etter hvitvaskingsloven er rapporteringspliktige, og videreformidle bearbeidet informasjon til relevante nasjonale og internasjonale myndigheter.

Ved Økokrim finnes også Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). Det er et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og Tolletaten rettet mot økonomisk kriminalitet, inkludert arbeidslivskriminalitet.

Økokrim deltar i en rekke forskjellige internasjonale samarbeidsfora innenfor sitt ansvarsområde, eksempelvis gjennom Interpol og Europol, samt i en rekke forskjellige kurs og konferanser. Enheten leder den norske delegasjonen til Financial Action Task Force (FATF), som er et uavhengig internasjonalt organ for å bekjempe hvitvasking og finansiering av terror og masseødeleggelsesvåpen. Dessuten er Økokrim representert i en arbeidsgruppe i OECD for korrupsjonsspørsmål.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Faktaboks

Økokrim
Sektorkode
6100 Statsforvaltningen
Næringskode(r)
84.240 Politi- og påtalemyndighet

Kommentarer (3)

skrev Reidar Astås

Det finnes ikke noe ord "iretteføre" i gjeldende norske ordbøker. Var det ikke mulig heller å si "føre for retten" eller "bringe til rettergang"?Med vennlig hilsenReidar Astås

svarte Marte Ericsson Ryste

Hei Reidar,Det har du rett i - takk for språkvask. Nå har jeg endret det.Med vennlig hilsenMarte Ericsson RysteRedaktør

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg