Vederbuk, benfiskart i karpefamilien. Den har grå eller grågrønn rygg, sølv- eller messingskinnende sider og hvit eller gulaktig buk. Finnene er sterkere eller svakere rødlige. Ryggfinnens overkant er rett avskåret i motsetning til hos gullbust. Vederbuken blir opptil 1 m og 8 kg, men i Norge blir den bare opptil 2–3 kg, lengden vanligvis 30–40, sjelden over 50 cm. Den har stor utbredelse på det eurasiske kontinent; i Norge bare i de sørøstlige deler. Går ofte ut i brakkvann. Gyter i april–mai i rennende vann med stein- eller sandbunn. Utsatt bl.a. i Hardanger, Bergen og Kristiansand i en gullfarget varietet, gullvederbuk. Vederbuk er en god sportsfisk. meitefiske er mest utbredt selv om den også kan fiskes med flue eller sluk, men den er lite utnyttet. Tidligere benyttet som matfisk i Mjøsa. For å bli kvitt "muddersmaken" har det vært vanlig å la fisken gå i samleruser i rent, rennende vann før konsum. I Russland drives det næringsfiske etter arten i de store sjøene.