Stam, benfiskart i karpefamilien. Den blir opptil 80 cm lang og 8 kg, men i Norge sjelden over 40 cm og 2 kg. Den har mørk olivengrønn rygg, sølvblanke sider og buk. Gatt- og bukfinner er røde. Kjennes fra våre andre karpefisker på den utover avrundede gattfinnen. Gyter sent på våren ved ca. 15 °C i vannet. Større fisker lever som rovfisk. I Norge kjent i nedre deler av Tista, Glomma og Drammenselva. Av og til også i brakkvann. Utbredt fra England og Frankrike østover til Tyrkia og Kaspiske hav, men mangler i Danmark.