Yngel, unger, avkom av dyr. Brukes mest om fiskeyngel, nyklekkede fiskeunger som lever av næringen i plommesekken en kort tid før de må starte med aktivt næringsopptak. Kunstig klekking av yngel av laks og ørret startet allerede i 1860-årene og er fortsatt det viktigste utsetningsmaterialet i ferskvann for å vedlikeholde og øke avkastningen av voksen fisk. I forbindelse med klekking av ørret- og lakseyngel for utsetting er det vanlig å fôre yngelen en tid. Etter 1980 er det også utviklet metoder for kunstig klekking av marine fiskearter som torsk, kveite og piggvar.