#streik

. Udefinert

Streik er hel eller delvis stans i arbeidet som arbeidstakere iverksetter i fellesskap eller i forståelse med hverandre, for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en fagforening på den ene siden og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening på den andre siden.
Les hovedartikkelen