Statsansatt, i vid forstand enhver arbeidstaker som har staten som arbeidsgiver. I statsansatteloven av 16. juni 2017 brukes ordet i en noe snevrere betydning. Der betyr "statsansatt" enhver arbeidstaker i staten som ikke er embetsmann.