Rikslønnsnemnda er en fast lønnsnemnd for arbeidstvister, opprettet ved lov av 19. desember 1952. Dens virksomhet reguleres nå av lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) av 27. januar 2012.

Nemnda skal behandle interessetvister som ikke blir løst ved mekling, dersom partene i fellesskap bringer tvisten inn for den. Dette kalles frivillig lønnsnemnd. Det kan også vedtas tvungen lønnsnemnd i en arbeidstvist.

Det fins ikke hjemmel for tvungen lønnsnemnd i lønnsnemndloven, og det må derfor vedtas en egen særlov eller provisorisk anordning om tvungen lønnsnemnd i den enkelte tvist. Det fastsettes da vanligvis at Rikslønnsnemnda skal behandle også den tvisten.

Den opprinnelige lønnsnemndloven av 1952 hadde en bestemmelse om at tvister som skulle behandles av lønnsnemnd, kunne bli henvist til lønnsnemnd i en meklingskrets. Dette skjedde imidlertid aldri, og bestemmelsen om slike kretsvise lønnsnemnder ble derfor ikke videreført i loven av 2012.

Rikslønnsnemnda har sete i Oslo og skal ha en leder og åtte andre medlemmer, blant dem to medlemmer fra hver av partene utpekt for den enkelte sak. Bare ett av de partsoppnevnte medlemmene på hver side har stemmerett i saken. Av tjenestemannsloven framgår det at i saker i statlig sektor skal ett medlem representere tjenestemannsinteresser, og ett medlem skal representere statens interesser.

Nemndas avgjørelser treffes med alminnelig flertall og har samme virkning som en tariffavtale.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg