William Q. Judge, grunnla sammen med H.P. Blavatsky og Henry S. Olcott Teosofisk Samfunn i New York i 1875, ledet samfunnets amerikanske gren de neste årene, mens de to andre grunnleggerne etablerte samfunnet i India. Han brøt med Olcott og Annie Besant etter Blavatskys død på grunn av uenighet om hvordan impulsen fra Blavatsky og "Det store hvite brorskap" skulle fortolkes og videreføres. Det var særlig i USA at Judge bidro til å videreutvikle teosofien, og den retningen han hadde ansvaret for har i dag sitt internasjonale senter i Pasadena, California. Olcott videreførte den indiske grenen med sitt senter i Adyar.