Indifferente gassarter, betegnelse på edelgasser; brukes også om andre gasser som kan brukes som ikke-reaktive beskyttelsesgasser ved visse reaksjoner og varmebehandlingsprosesser. Vanligst er bruken av edelgassen argon som beskyttelsesgass, f.eks. ved sveising av reaktive metaller som aluminium. (Jfr. beskyttelsesgass.)