EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet

EUs system for klassifisering av grønne aktiviteter gjør det vanskelig å «gjemme seg» for selskaper som ikke bidrar til å nå miljømål. Finansnæringen får nøkkelrolle når taksonomien tas i bruk.

Av /Pixabay.
Lisens: CC BY 4.0

Artikkelstart

EUs taksonomi for økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem utarbeidet av Den europeiske union for økonomiske aktiviteter som er bærekraftige i henhold til definerte miljømål og i henhold til definerte krav for økonomiske sektorer og underliggende aktiviteter.

Faktaboks

Også kjent som

engelsk: EU taxonomy for sustainable activities

EUs taksonomi ble lansert av EU-kommisjonen i 2020 og er en bærebjelke i EUs handlingsplan for bærekraftig finans, og den er dermed også viktig i EUs bredere plan for en grønn omstilling, EUs grønne vekststrategi («EU Green Deal»). Ordningen skal bidra til en felles forståelse av hvilke investeringer som er bærekraftige, gjennom definerte miljømål. Målsettingen er å flytte kapital til mer bærekraftige selskap. Taksonomien blir særlig viktig for finansieringsinstitusjoner, men også for bedrifter som trenger finansiering fra disse finansinstitusjonene, og som da kan bli målt på om deres aktiviteter blir definert som bærekraftige eller ikke.

Taksonomiens miljømål

Taksonomien inneholder seks miljømål:

  1. begrensning av klimaendringer
  2. klimatilpasning
  3. bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
  4. omstilling til en sirkulær økonomi
  5. forebygging og bekjempelse av forurensning
  6. beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

For å klassifiseres som en bærekraftig økonomisk aktivitet må aktiviteten bidra til minst ett av de seks miljømålene og ikke være til vesentlig skade for noen av de andre miljømålene.

Det er utarbeidet tekniske kriterier for de to første miljømålene. For de resterende miljømålene er det bebudet tekniske kriterier innen 1. januar 2023. Ved lansering av taksonomien i januar 2021 var det utviklet tekniske kriterier for syv økonomiske sektorer. Øvrige økonomiske sektorer ventes å få spesifikke krav i løpet av ett til to år.

Noen sektorer er definert som at de aldri vil bli bærekraftige, og de vil derfor ikke få sektorspesifikke krav.

Bærekraftig energi i Norge

Selv om deler av politikkutformingen fortsatt pågår og terskelverdier for flere sektorer ikke er på plass, tilsier systemet at det vil få betydning for norsk næringsliv. Blant annet vil fossil energiproduksjon uten karbonfangst og -lagring (CCS) ikke defineres som bærekraftig i henhold til taksonomien. Vannkraft vil heller ikke regnes som bærekraftig uten tilstrekkelige tiltak for å sikre beskyttelse av naturlige habitater og arter, i tråd med det felleseuropeiske rammeverket som følger av EUs vanndirektiv.

Taksonomien inneholder også minimumskrav for sosiale rettigheter i tillegg til de natur- og miljørelaterte temaene.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg