EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet

EUs system for klassifisering av grønne aktiviteter gjør det vanskelig å «gjemme seg» for selskaper som ikke bidrar til å nå miljømål. Finansnæringen får nøkkelrolle når taksonomien tas i bruk.

Av /Pixabay.
Lisens: CC BY 4.0

Artikkelstart

EUs taksonomi for økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem utarbeidet av Den europeiske union. Forordningen omfatter krav om offentliggjøring av om økonomiske aktiviteter er bærekraftige i henhold til definerte miljømål og i henhold til definerte krav for økonomiske sektorer og underliggende aktiviteter.

Faktaboks

Også kjent som

taksonomiforordningen, engelsk: EU taxonomy for sustainable activities

Overordnet mål

EUs taksonomi ble lansert av EU-kommisjonen i 2020 og er en bærebjelke i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. Den er dermed også viktig i EUs bredere plan for en grønn omstilling, EUs grønne vekststrategi («EU Green Deal»). Ordningen skal bidra til en felles forståelse av hvilke investeringer som er bærekraftige, gjennom definerte miljømål. Målsettingen er å flytte kapital og dreie investeringer til mer bærekraftige selskaper og produksjonsformer, og bidra til å transformere EU til en konkurransedyktig bærekraftig økonomi.

Taksonomien blir særlig viktig for finansieringsinstitusjoner, men også for forbrukere og bedrifter som trenger finansiering fra disse finansinstitusjonene, og som da kan bli målt på om deres aktiviteter blir definert som bærekraftige eller ikke.

Taksonomiens miljømål

EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter er en sentral komponent i EUs grønne giv for å få med industri og næringsliv, som EU-presidenten fronter aktivt i sosiale medier.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Taksonomien inneholder seks miljømål:

  1. begrensning av klimaendringer
  2. klimatilpasning
  3. bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
  4. omstilling til en sirkulær økonomi
  5. forebygging og bekjempelse av forurensning
  6. beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

For å klassifiseres som en bærekraftig økonomisk aktivitet må aktiviteten bidra til minst ett av de seks miljømålene og ikke være til vesentlig skade for noen av de andre miljømålene.

Tekniske kriterier

EU har utarbeidet detaljerte tekniske kriterier for hvilke sektorerer og økonomiske aktiviteter som kan betegnes som bærekraftig.

Ved lansering av taksonomien i januar 2021 var det utviklet tekniske kriterier for syv økonomiske sektorer. Disse tekniske kriteriene gjelder for de to første miljømålene i taksonomien. For de resterende miljømålene er det bebudet tekniske kriterier innen 1. januar 2023.

Øvrige økonomiske sektorer ventes å få spesifikke krav i løpet av ett til to år. Noen sektorer er definert som at de aldri vil bli bærekraftige, og de vil derfor ikke få sektorspesifikke krav.

Taksonomien inneholder også minimumskrav for sosiale rettigheter i tillegg til de natur- og miljørelaterte temaene.

Gjennomføring i Norge

Før sommeren 2021 ble det europeiske regelverket og begrepsapparatet utformet til nye lovregler i Norge. Lovregler ble utformet av Finansdepartementet og vedtatt i desember 2021. Dette gjør både EUs offentliggjøringsforordning og EUs taksonomiforordning rettslig gjeldene i norsk rett og gjennom Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Til sammen vil dette gi mer konkrete og etterprøvbare holdepunkter for hvordan man definerer og rapporterer bærekraftig aktiviteter som bedrifter utfører.

Selv om deler av politikkutformingen fortsatt pågår i EU og terskelverdier for flere sektorer ikke er på plass, tilsier systemet at det vil få betydning for norske forbrukere og for norsk næringsliv. Blant annet vil energiproduksjon fra olje uten karbonfangst og -lagring (CCS) ikke defineres som bærekraftig i henhold til taksonomien.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg