Standardisering

Standardisering, det å fastsette standarder; ensretting. Innen vitenskap, teknologi og økonomi gir standardisering løsninger for gjentatt anvendelse på problemer, og tar sikte på å oppnå høyest mulig grad av orden i en bestemt sammenheng.Felles internasjonale standarder er viktige i forbindelse med handel og teknisk samarbeid, og standarder legges ofte til grunn for offentlige forskrifter (som for eksempel byggeforskrifter).. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Standardisering

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 11 artikler:

E

  1. ETSI