Kubisk mineral, et magnesiumaluminiumoksid, MgAl2O4. Det kan inneholde noe krom (picotitt) eller jern (pleonast eller ceylonitt). Hardheten er meget stor (8). Klare, fargede varieteter brukes som edelsten, særlig den røde (spinellrubin) fra Myanmar og Sri Lanka. Ellers kan mineralet være fargeløst, grønt eller blått. Alminnelig spinell forekommer i metamorfe bergarter (særlig i marmor) og i alluviale forekomster.