Carrollitt, grått ertsmineral som krystalliserer kubisk, kjemisk et kobberkoboltsulfid med formel CuCo2S4, beslektet med linneitt. Funnet i Norge ved Borras kobberforekomst i Alta. Navn etter Carroll County, Maryland.