Daubréelitt, et svart, metallisk mineral oppkalt etter G. A. Daubrée. Det er kjent fra meteoritter og som kunstprodukt og er et kubisk sulfid av jern og krom, FeCr2S4. Et annet mineral som er oppkalt etter samme mann, er daubréeitt, et sekundært vismutmineral, BiO(OH,Cl).