Siegenitt, (etter Siegen i Tyskland), nikkel- og koboltholdig ertsmineral med formel (Ni,Co)3S4 og kubisk spinellstruktur. Relativt utbredt i mikroskopiske mengder. I Norge rikeligst fra Raipas kobberfelt i Alta.