Småviltjakt

Småvilt er en fellesbetegnelse for alt fjærvilt samt hårvilt som rev, mink, mår og hare. Småviltjakt omfatter jakt på hare, rev, rype, skogsfugl (tiur, røy, orrhane og orrhøne), jerpe, rugde, gjess, ender og vadefugler.

Småviltjakt
Av .
Harejakt
Harejakt

Småviltjakt er jakt på småvilt som for eksempel hare, rev, skogsfugl og rype. Alle dyr med kroppsstørrelse mindre enn rådyr blir regnet som småvilt.

For de fleste jaktbare småviltartene er jakten regulert gjennom jakttidene, og det er ikke nødvendig å ha fellingstillatelse på forhånd. Et unntak fra denne regelen er jakt på bever. Som for storvilt, må det foreligge en kommunal fellingstillatelse eller godkjent flerårig bestandsplan før man kan jakte på denne arten. Alle dyr er i utgangspunktet fredet, men det er åpnet for jakt på en del arter som tåler høsting av bestanden. Dette kalles «speilvendingsprinsippet». Jakttidene blir revidert med jevne mellomrom.

Forbud mot blyhagl

Til småviltjakt er det tillatt å bruke haglgevær og rifle. Blir det brukt haglgevær, skal det bare være mulig å ha to skudd i hagla. Fra og med 15. februar 2023 gjelder i praksis et forbud mot bruk av blyhagl på småviltjakt. Forbudet har bakgrunn i kjemikalieforskriften fra EU (REACH-forskriften), som blant annet regulerer bruk av blyhagl i våtmark. I REACH-forskriften defineres våtmark svært omfattende, og vil i praksis bety all utmark i Norge. Denne definisjonen av våtmark er «et område med myr, torvmyr eller vann, naturlig eller kunstig, permanent eller midlertidig, med stillestående eller strømmende ferskvann, saltvann eller brakkvann». I den nyeste forskriften for utøvelse av jakt, felling og fangst er det henvist til REACH-forskriften, slik at jegeren selv må vurdere om jakten foregår i våtmark eller ikke. Ifølge Miljødirektoratet vil definisjonen av våtmark i praksis bety et totalforbud mot blyhagl i den mest vanlige skogs- og fjelljakta.

Blir det brukt halvautomatisk rifle under småviltjakt, er det bare tillatt å ha inntil tre skudd i geværet (to i magasinet og ett i kammeret). Salongrifle i kaliber 22 LR kan bare brukes til jakt på viltarter opp til hares størrelse, men ikke til hare. Salongrifle i kaliber 22 LR er derfor ikke lovlig til felling av blant annet storfugl, gjess, grågås, skarv og større viltarter.Til å avlive gaupe, rødrev, grevling og villmink som er fanget i bås eller felle, kan man benytte salongrifle, revolver eller pistol i kaliber 22 LR. Skuddet skal da rettes mot dyrets hjerne.

Krav til jegeren

Alle jegere må være registrert i jegerregisteret og ha betalt jegeravgift for inneværende jaktår. For å kunne bli registrert jeger må en ha bestått jegerprøven. Unntaket er ungdom under opplæringsjakt. Den som har fylt 14 år kan i opplæringsøyemed delta i småviltjakt med våpen og i fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måker når vedkommende har samtykke fra foresatte og er under forsvarlig tilsyn av en tilsynsjeger. Etter fylte 16 år gjelder krav om betått jegerprøve.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg