Storvilt, større vilt; i Norge fellesbetegnelse for elg, hjort, villrein, rådyr og dåhjort.