Dalasau, norsk sauerase; kollet, med svart nese og svarte klover. Opprinnelig fra områdene rundt Voss, etablert som rase ved kryssing av norske rasetyper med de engelske sauerasene leicester, sutherland og sjeviot i tiden 1860–1920. Første gang vist på utstilling 1919. Dalasauen er landets tallrikeste rase og finnes over hele landet. I sauekontrollen utgjør rasen ca. 40–50 prosent av det totale antall søyer. Dalasauen skulle opprinnelig være storvokst, ha grove ben, bred mule, sidestilte, slake ører. Rasen inngår i samlebetegnelsen norsk kvit sau, og avlsarbeidet skiller ikke på de rasene som inngår.