Pelssau, sau som blir holdt for å produsere skinn til pelsverk. Av karakulsauen fra steppene i Sentral-Asia får man breitschwanzskinn og persianer. Den svenske gotlandssauen er grunnlaget for en norsk pelssauproduksjon. Norsk pelssau utgjør 1 % av søyene i sauekontrollen. Den ble dannet ved krysning av svensk gotlandssau med blå og grå norsk spælsau. Avlen av norsk pelssau startet i 1960-årene. Dekkhårene på skinnene gir dem en viss pelskarakter, og det er ønskelig med ensfargede grå skinn med god lokk og glans i pelsen. Den norske pelssauen er fruktbar og har gode moregenskaper.