Breitschwanz, eng. broadtail, skinn av nyfødte eller dødfødte lam av karakulrasen. I alle land hvor disse pelsskinn produseres, er det straffbart å påvirke søya til å kaste for tidlig. Ved uhell eller sykdom kan dette likevel forekomme. Lam som er kastet for tidlig, har en særlig kort pels. Er denne pels glansfull og har et vakkert mønster, moaré, slaktes lammet innen ganske få dager, og man får breitschwanzskinnet. Galiac er betegnelsen på helt glatte, umønstrede breitschwanzskinn. Skinnets naturlige farge er sauesvart, grått, brunt, sjelden hvitt. De fleste farges svarte. Se også persianer og pelsverk.